กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
หน้าหลัก
23/12/64
05/10/63
05/10/63
05/10/63
05/10/63

Back to Top

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

    online  1  user
วันนี้ 
00000013  
ทั้งหมด 
00027014  
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.