Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    ติดต่อเรา
             Contact us
ข้อมูลเมื่อ : 1 ต.ค. 58    เข้าชม 10451 ครั้้ง  

ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์

- นางสถาพร บุญหมั่น รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน

- นางสาวเพียงใจ เรืองชัย นักตรวจสอบภายใน

- นางสาวภาวิณี ศรีสุวรรณ นักตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ภายใน 1393 โทรศัพท์จากศูนย์คอม 8628 แฟกซ์ 032 405606


ช่องทางที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตอบข้อสงสัย ซักถาม ณ หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ audit.pbru.ac.th


หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393    โทรสาร : 0-3240-5606
เว็บไซต์ : http://audit.pbru.ac.thดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine