bootstrap slider
   ข่าวประชาสัมพันธ์

more
    เข้าตรวจสอบคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์...  รายละเอียด
    เข้าตรวจสอบสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...  รายละเอียด
    เข้าตรวจสอบคณะพยาบาลศาสตร์...  รายละเอียด
    เข้าตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...  รายละเอียด
   อัลบั้มภาพกิจกรรม

more
เข้าตรวจโรงเรียนสาธ..
23 ก.พ.67
เข้าตรวจคณะวิทยาการ..
27 พ.ค.63
เข้าตรวจคณะมนุษยศาส..
27 พ.ค.63
เข้าตรวจสถาบันวิจัย..
27 พ.ค.63
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
bootstrap slider

Back to Top

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

    online  6  user
วันนี้ 
00000012  
ทั้งหมด 
00027013  
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.