Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    อัลบั้มภาพกิจกรรม
             Photo Gallery
หน้าหลัก
เข้าตรวจโรงเรียนสาธิ..
เข้าตรวจคณะวิทยาการจ..
เข้าตรวจคณะมนุษยศาสต..
เข้าตรวจสถาบันวิจัยแ..
เข้าตรวจคณะพยาบาลศาส..
เข้าตรวจกองนโยบายและ..
เข้าตรวจสำนักส่งเสริ..
เข้าติดตามการปฏิบัติ..
หน่วยตรวจสอบภายในได้..
เข้าตรวจคณะมนุษย์ศาส..
เข้าตรวจคณะวิทยาศาสต..
เข้าตรวจสำนักวิทยบริ..
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine