Back to Top

    อัลบั้มภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
เข้าตรวจโรงเรียนสาธิ..
เข้าตรวจคณะวิทยาการจ..
เข้าตรวจคณะมนุษยศาสต..
เข้าตรวจสถาบันวิจัยแ..
เข้าตรวจคณะพยาบาลศาส..
เข้าตรวจกองนโยบายและ..
เข้าตรวจสำนักส่งเสริ..
เข้าติดตามการปฏิบัติ..
หน่วยตรวจสอบภายในได้..
เข้าตรวจคณะมนุษย์ศาส..
เข้าตรวจคณะวิทยาศาสต..
เข้าตรวจสำนักวิทยบริ..
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

    online  6  user
วันนี้ 
00000012  
ทั้งหมด 
00027013  
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.