Back to Top

    บุคลากร
ข้อมูลเมื่อ : 23 ส.ค. 66    เข้าชม 2686 ครั้้ง  นางสถาพร  บุญหมั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 8628
อีเมล์ : Sathaporn.boo@mail.pbru.ac.th


นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 8628
อีเมล์ : Phiangjai.rue@mail.pbru.ac.th


นางภาวิณี  เกียรติ์สุพิมล
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 8628
อีเมล์ : Pawinee.sri@mail.pbru.ac.th


หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

    online  4  user
วันนี้ 
00000012  
ทั้งหมด 
00027013  
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.