Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    เข้าตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:38 น.    เข้าชม 1650 ครั้้ง  
หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine