kalebet

Back to Top

        เมนู
        ข้อมูลทั่วไป
        คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
        รายงาน
    เข้าตรวจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัลบั้มภาพกิจกรรม
ข้อมูลเมื่อ : วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12:08 น.    เข้าชม 333 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เข้าชม 6 ครั้ง
เข้าชม 5 ครั้ง
เข้าชม 7 ครั้ง
เข้าชม 4 ครั้ง
เข้าชม 6 ครั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น M
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3240-5606 , 0-3249-3300 ต่อ 1393   
โทรสาร : 0-3240-5606
อีเมล์ : audit_pbru@hotmail.co.th

Best viewed in
Chrome
Copyright © 2015 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine